Pozorovanie supernovy SN 2013am

Po dlhšom čase sľubovali meteorologické modely konečne jasnú noc, bezmesačnú a navyše zo soboty na nedeľu. No čo viac si môže pracujúci astronóm amatér želať. Dohodli sme sa s Mirom a Ivanom na pozorovaní na Mariánke. Ako cieľ sme si vybrali nedávno objavenú supernovu v galaxii M65. Ivan na to použil Newton priemeru 200mm a kameru Astropix 4.0.Pre zaujímavosť spravil aj astrometriu snímky a „objavil“ tam zopár pohybujúcich sa asteroidov. Jeden z nich (2287 Kalmykia) je v krúžku na nasledujúcej snímke.

2287kalmykia_id

Po supernove Ivan zamieril na kométu p63 Wild len tak pre dokumentáciu.

20130413_p63wild_8x60s_neg_id

Ja som sa pokúsil o rovnaký cieľ no so širším poľom nasnímaný pomocou refraktora Borg ED77 s reduktorom 0.85x. Ako snímač bola použitá kamera G2 8300.

M65_5x600s_sn_2013am trio_5x600s_anot

Kliknutím na druhý obrázok sa zobrazí pole v plnom rozlíšení s vrstvou popisujúcou objekty nachádzajúce sa v oblasti snímky.

Zhodou okolností som našiel v archíve Ivanov obrázok galaxie M65, tak som snímky zregistroval, orezal a upravil histogram na rovnaký vzhľad obrázkov. Výsledok som spojil do jednoduchej animácie. Na blikajúcom obrázku je pekne vidieť supernovu v ramene galaxie.

m65_sn2013am

Mirko sa pokúsil hneď za súmraku o snímky kométy PanSTARRS. Nasledovali objekty ako Mesiac, hmlovina M1 a nejaké širšie hviezdne polia.IMG_3307-mm

Nebola ešte ani polnoc a bolo jasné, že počasie si z nás opäť vystrelilo. V polovici noci nás mraky zahnali do postele.

V Mariánke fotili Ivan Majchrovič, Miro Grnja a Tomáš Maruška

Pridaj komentár