Oblaky mammatus

Ako predvoj búrkovej činnosti v okolí Viedne sa nad Bratislavou objavili oblaky mammatus označované aj mammatocumulus. Ich názov pochádza z latinského slova mamma – prsia.

Hneď ako som oblaky zbadal, zatelefonoval som Mirovi Grnjovi. Miro na druhej strane mesta odfotografoval tento úkaz. Z jeho fotografií som vybral dve najvýstižnejšie. Jedna je mozajkou tvoriacou pohľad na celý úkaz v rámci viditeľnosti spomedzi domov.

mozajka oblakov mammatus, autor Miroslav Grnja

oblaky mammatus, autor Miroslav Grnja

Miro napokon pridal aj video zachytávajúce úkaz v reálnnom čase.

Ja som sa rozhodol nafotografovať sekvenciu obrázkov, aby po och zložení vynikla dynamika javu. Žiaľ 15s odstup medzi snímkami sa ukázal ako príliš veľká medzera, preto je pohyb značne rýchly. Napriek tomu je občas vidieť ako výdute padajú dole od základne oblaku z ktorého sú tvorené.

Spravil som ešte dva obrázky. Aby lepšie vynikla štruktúra oblakov snímky sú podexponované o cca 2EV.

Pridaj komentár