Lindsay-Shapleyov prstenec

V marci a apríli tohto roku sa v ESO La Silla pripravoval do prevádzky „znovuzrodený“ ďalekohľad ESO E152, pod vedením Dr. Petra Kabátha z Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejove. Bol pri tom aj Zdeněk Bardon zo strany ProjectSoft HK, ktorá ďalekohľad modernizovala. Jeden večer mi Zdeněk zavolal a hovorí: „Miro, Dr. Kabáth ti odkazuje, že máš vybrať nejaký objekt na nebi a v rámci testovania ti ho nafotíme. 😊“

No a čo teraz? Aký objekt vybrať nech sa zmestí do zorného poľa 7×7 oblúkových minút na 152 cm zrkadlovom ďalekohľade. Veď južné nebo som svojimi očami ešte nevidel. Viem, že sú tam Magelanové mraky, Omega Centauri, galaxia Centaurus A (tú už nafotili), ale všetko sú to plošne veľké objekty na také malé zorné pole kamery.

Tak som si spustil Stelarium a hľadal nejaký vhodný objekt. Nie že by na južnom nebi neboli galaxie, ale keďže sa mi poskytla táto výnimočná príležitosť, nechcel som odfotiť nejakú hocijakú galaxiu. Hľadal som niečo „fotogenickejšie“. A tak som (celkom náhodou) narazil na zvláštnu prstencovú galaxiu AM0644-741 Lindsay-Shapleyov prstenec.

Ide o jednu 10min. fotografiu, ktorá vznikla 7.4.2022. Obrázok nie je dokonale zaostrený a je fotografovaný bez guidingu.

Zváštna prstencová galaxia v súhvezdí Volans (Lietajúca ryba) je vzdialená asi 300 miliónov svetelných rokov, má priemer asi 150 tisíc svetelných rokov a zdanlivú jasnosť 13 mag. Uhlovú veľkosť 1,6 x 0,95 oblúkovej minúty. Je členom menšej skupiny galaxií.

Galaxia je nepochybne výsledkom miernej kolízie dvoch galaxií mimo stredu, ktorá vytvorila gravitačne indukovanú rázovú vlnu, ktorá sa šíri smerom von cez okolité plyny. Stláča ich, a tým vytvára postupne sa rozširujúci prstenec horúcich, jasných mladých hviezd, obklopujúce zostávajúcu štruktúru.

Počas ďalších približne 300 miliónov rokov sa prstenec rozšíri do oblastí príliš vzdialených od galaxie, aby pokračovali vo formovaní hviezd a prstenec sa stratí z dohľadu.

V prípade AM 0644-741 je galaxia, ktorá prenikla cez prstencovú galaxiu, mimo záberu, ale je viditeľná na snímkach s väčším poľom.

Galaxia je pomenovaná po svojom objaviteľovi Ericovi Lindsayovi, študentovi pod vedením Harlowa Shapleyho, ktorý ako prvý publikovali o existencii excentrického eliptického prstenca v roku 1960. Astronóm John A. Graham ju prvýkrát pozitívne identifikoval ako „zvláštnu galaxiu s prstencom“ v roku 1974 spektroskopickým pozorovaním objektu.

A tak som ako „prvý“ mimo realizačného tímu „nasnímal“ nejaký objekt cez E152 😊.

Zdeňku, Dr. Kabáth – ďakujem.

 

Pridaj komentár