Vsetín 2022

Vo Vsetíne – v centre Valašského království – sa v dňoch 3.-5. júna konalo na miestnej hvezdárni stretnutie amatérskych astronómov. V rámcie akcie sa uskutočnila exkurzia do hvezdárne v Uherském Brodě, séria niekoľkých prednášok, pozorovanie Slnka a na záver to boli dve prednášky RNDr. Jiřího Grygara.

Dlhý čas čakania od prvých prezradených útržkovitých informácií o blížiacej sa akcií od našich priateľov vo Vsetíne uplynul a malý autobus nás odrazu čakal na dohodnutom mieste. Práve tak sa začala naša jazda z autobusového rovno na hviezdne nádražie.

Po príchode na Vsetín sa astro stretnutie začalo veľkým rachotom. Z úst astronómov často počuť mnoho zveličení a neuveriteľných informácií často s predponou „super“… Ak hovorím rachot, tento krát myslím doslova, lebo neďaleko, úplnou náhodou ukončil svoju púť fabrický komín, ktorý odstrelili. Samozrejme nie na pomník hvezdárov.

 

Piatkový večer rozpútal dážď meteorov Pavol Habuda so svojou vysoko odbornou prednáškou meteorických rojov. Venoval sa v nej hlavne matematickej analýze a predpovedi mohutných maxím známych rojov. Prednáška miestami plynule prechádzala do diskusie, kde zaznelo mnoho vecných, historických, ba aj osobných skúseností.

Večer pokračoval večerou a voľnou zábavou. Posedenie pri ohni s množstvom plodných diskusií a hovoreného slova v kruhu priateľov. Počasie žiaľ nedovolilo pristúpiť k večernému pozorovaniu oblohy z kupoly vsetínskeho observatória. Iba tu a tam sme za letiacimi iskrami v stúpavých prúdoch táboráku očami a dušou túžobne očakávali tajomné splynutie ich a jagavých hviezd.

V sobotu ráno po raňajkách nás čakal zabezpečený zájazd na hvezdáreň Uherský Brod. Tu nás čakali dvaja pracovníci hvezdárne a prichystali pre nás detailnú prehliadku oboch kupol hvezdárne a celého areálu. Posedeli sme v prednáškovom sále a občerstvili sa vynikajúcimi moravskými koláčikmi. Obdivovali sme vybavenosť hvezdárne a každého upútal 500mm Newton spolu so Schmidtovou komorou. Oba nesené mamuťou vidlicovou montážou, ktorá akoby korene mohutného sekvoja púšťa svoje ozrutné korene hlboko pod podlahou kupoly. Krásne dielo na pohľad, podobne ako všetky miesta areálu hvezdárne v Uherskom Brodě.

Po návrate z exkurzie sme absolvovali obed. Nasledovala online exkurzia na observatóriu La Silla v Chile. Riadiacou miestnosťou a pozorovateľňou 1.52m ďalekohľadu nás previedol pán Jiří Srba. Dozvedeli sme sa niečo zo života a práce na tomto vzdialenom mieste. Videli sme, čo sa tam práve robí a aké sú plány do budúcnosti.

Po krátkej prestávke s občerstvením nasledovala prednáška Zdeňka Bardona. Jej názov – „Dalekohledy a vesmír – od bačkorové observatoře až po Chile“ dával tušiť, že sa určite vrátime na miesto, kde sme pred chvíľou boli v živom prenose. Zdeněk sa venuje vývoju a inštalácii riadiacich systémov pre ďalekohľady  je aj vášnivý astrofotograf – Foto Ambasador ESO. Pracovné povinnosti ho zaviedli niekoľko krát práve do Chile na observatóriá La Silla a Paranal. Na týchto miestach s vynikajúcou oblou sa mu podarilo spraviť prekásne obrázky a zažiť neuveriteľné zážitky. A s týmto všetkým sa s nami podelil vo svojej prednáške.

Po prednáške Zdeňka Bardona sme mnohí ostali s otvorenými ústami. Podarilo sa ich zavrieť až večerným občerstvením a posedením pri ohnisku. Až do neskorej noci pokračovali rozhovory a výmeny skúseností.

Nedeľné ráno otvoril Boris Kardoš prednáškou „Historie AKJB“. Dozvedeli sme sa doteraz neznáme fakty o histórii Astronomického klubu Juraja Bárdyho. Boris vypátral naozaj historické informácie ešte z čias keď sme mnohí neboli na svete. Rovnako zaujímavo však popísal aj činnosť a plány klubu. Dozvedeli se sa ako ťažko sa bojovalo za vznik hvezdárne v Považskej Bystrici a ako tento neúspech naštartoval vznik niekoľkých súkromných hvezdární v blízkom okolí. Písali sme o nich v článku – Astrofoto na Považí.

 

Po krátkom občerstvení uviedol Marián Rečičár svoju prezentáciu „Plány a budoucnost púchovské astronomie“. Tunajší astronomický klub sa venuje denným táborom pre deti, podporuje a pripravuje nadaných žiakov v účasti na astronomických súťažiach (a veľmi úspešne) a pokračuje v technickom rozvoji pozorovateľne na budove miestneho gymnázia. Na leto majú naplánovaný tábor vhodný pre mladšie deti. Marián uviedol aj príklad neuveriteľnej byrokratickej mašinérie, ktorá bráni promptnejšiemu a jednoduchšiemu napredovaniu.

Po uprataní hvezdárne sa šlo na výborný obed do miestnej reštaurácie. Diskusie a debaty pokračovali aj na obede, s krátkym stlmením počas skratky cez miestny cintorín. Pietu sme nechceli narušiť.

 

Po návrate z obeda nás prekvapil RNDr. Jiří Grygar, ktorý medzitým prišiel na hvezdáreň a každého z nás privítal podaním ruky. Myslím, že to pôvodne malo byť naopak a hosťa sme mali vítať my. Doktora Grygara čakala pekná tematická torta na privítanie. Určite bola aj chutná, keďže o chvíľku bolo po nej.

Začala sa prednáška „Projekt Pierre Auger Observatory“. PAO je observatórium v Argentínskej pampe umiestnené na plošine vo výške 1500m nad morom. Na budovaní tohto observatória na pozorovanie kozmického žiarenia sa podieľal aj Jiří Grygar. Vo svojej prednáške uviedol ako v roku 1912 Victor Franz Hess dokázal, že intenzita pozorovaného žiarenie rastie s nadmorskou výškou a pochádza pravdepodobne z vesmíru. Na observatóriu Pierra Augera sa zbierajú údaje, aby sa okrem iného našiel zdroj častíc s vysokou energiou. Za obdobie svojej činnosti zozbieralo mnoho dát, na základe ktorých sa ukázalo, že vysokoenergetické častice prichádzajúce z kozmu nie sú rozložené náhodne. Žiaľ doteraz sa nepodarilo zistiť pôvod týchto častíc. Česká republika si svojou účasťou na projekte vypracovala vysoké renomé. Okrem dodávky špičkovej techniky sa na tomto projekte podarilo uskutočniť niekoľko vedeckých prác a sprevádzkovať robotický ďalekohľad FRAM. Na záver prednášky doktor Grygar skonštatoval, že v súčasnosti už nie sú lídrami v projekte USA, Veľká Británia a Austrália. Smutne a dosť prekvapene poznamenal, že dôvodom je nedostatok financií. Je fakt, že celý projekt bol vybudovaný za neuveriteľných len 50 mil. dolárov. Stačí sa pozrieť, čo sa deje vo svete a odpoveď na prekvapené konštatovanie sa núka sama.

Toto bol „zlatý klinec programu“ na hvezdárni. Posledná prednáška „Osmá můza astronomie“ sa uskutočnila na vsetínskom zámku. Bola určená aj pre verejnosť a opäť ju predniesol Jiří Grygar. V nej Jiří Grygar poukazoval na prepojenia českého umenia a astronómie. Venoval sa v nej viacerým rozborom, napríklad verše Nerudu, v ktorých boli zašifrované budúce objavy a pokroky astronómie. Spomenutý bol i M.R. Štefánik a mnohí druhí. J. Grygar znova ukázal svoje majstrovstvo v reči, čistote myslenia a originalite nápadu. Všetky prednášky s ním ako na hvezdárni, tak i na zámku v nás zanechali pôsobivú a nezabudnuteľnú stopu vyplnenú pozitívnou energiou.

Žážitky spísali Boris Kardoš a Tomáš Maruška
Autori fotografií: Miro Grnja, Rudo Formánek a Tomáš Maruška

Pridaj komentár