Asteroid Košinár

Ladislav Košinár je legendárne meno na poli amatérskej astronómie na Slovensku. Nielenže bol výborný pedagóg, bol aj dlhoročným predsedom Slovenského zväzu astronómov amatérov. Inicioval stavbu hvezdárne v areáli základnej školy v Sobotišti a viedol astronomický krúžok. Keď astronómovia Adrián Galád a Alexander Pravda objavili nový asteroid s katalógovým číslom 16869, pomenovali ho Košinár. Bol to dar k 80-tim narodeninám pána Košinára. Mal som tú česť byť niekoľko rokov v aktívnom kontakte s pánom Košinárom a preto som na jeho pamiatku v piatok 6.4.2018 odfotografoval asteroid nesúci jeho meno.

Fotografoval som na Myjavských kopaniciach. Na montáži EQ8 bol osadený astrograf TMB 130/760 s reduktorom Hutech 0.85x. Kamera bola G3 16200. Z nasnímaných obrázkov som vytvoril animovaný gif. Asteroid v tom čase ako naschvál vylietal zo svetla hviezdy, takže ho vidieť až v druhej polovici série obrázkov. Ale aspoň sa dá identifikovať (je to na hranici). Jasnosť počas snímania bola cca 19mag. Ide o výrez na ktorom je zhodou okolností zachytený aj ďalší asteroid s číselným označením 20546 a jasnosťou 18.9mag.

Statický obrázok, kde je pomerne zreteľne vidieť označený asteroid nad hviezdou.

Na snímke asteroidu Košinár bolo zachytených viac asteroidov, preto som z nich spravil malé animácie. Asteroidy sú vždy v strede obrázku a video sa opakovane prehráva spredu dozadu. Oscilácia pohybu tak lepšie zviditeľní asteroid. Niektoré sú totiž na hranici detekovateľnosti. Kamera bola kvôli kompozícii iných obrázkov otočená tak, že sever je na snímkach vpravo a východ hore.

asteroid Sabine (665) 14.0mag

asteroid Epimetheus (1810) 16.2mag

asteroid Kochi (2396) 16.6mag

asteroid Petrvok (36035) 17.7mag

tu už začína „tušenie tieňa“
asteroid 1988 RJ8 (12246) 18.6mag

asteroid 1998 MW34 (13247) 18.6mag

asteroid 2000 CW57 (25790) 18.9mag

asteroid 1999 LZ31 (20462) 19.0mag

a víťaz „duch večera“
asteroid 1999 JN17 (18765) 19,5mag

Pridaj komentár