Balkónová astronómia

Rozhodol som sa dočasne obsadiť lodžiu a skúšať nejaké techniky snímania z takéhoto provizórneho pozorovacieho miesta. Nie je to ideálne, no kto nemá hvezdáreň, hľadá každý spôsob ako ušetriť čas a vynechať rozkladanie a skladanie techniky. Môžem sa tak sústrediť na riešenie konkrétnych cieľov a ladenie prípadných problémov so zachovaním pôvodného stavu techniky.

Z lodžie nieje výhľad na polárku a aj výhľad na oblohu je značne obmedzený. Pre prvotné nastavenie som síce použil rúčku a v nej integrovanú rutinu na polárne ustavenie, no zvyšný čas chcem venovať naučeniu sa ovládania montáže a kamier pomocou programu N.I.N.A. Naučiť sa plánovať pozorovací program a vykonávať rôzne techniky snímania oblohy za účelom hľadania supernov, komét, …

Veľká technika sa do priestoru lodžie nevôjde, preto som montáž osadil ďalekohľadom Borg 77ED a malým Maksutovom 90/1200. Ako prvý test presnosti ustavenia som zvolil asteroid Bettina a planetárku NGC2371. Snímacou kamerou je QHY5LII, takže rovnako ako je malá snímacia technika, je aj zorné pole maličké. Prvé pokusy boli teda spravené Borgom a v oboch prípadoch bol objekt vždy v strede zorného poľa. Pri snímaní nepointovanými expozíciami sa síce prejavoval malý posun zorného poľa, ale nebolo to nič vážne. Ďalšie doladenie môžem urobiť driftovou metódou v priebehu iného večera. Zvolil som 30s snímky a fotografoval som v 16bit režime pomocou programu SharpCap.

Získané obrázky nie sú žiaden technický ani kvalitatívny zázrak. Kamera je nechladená, obloha je mestská, priemer objektívu malý a celkový expozičný čas krátky práve kvôli vymedzenému pozorovaciemu oknu. Počas snímania som si ako prvý zvláštny efekt všimol, že prvá, tretia a 5 snímka obsahovali v oboch prípadoch zvislé bledé prúžky šírky 1px. Neskôr sa tento efekt nevyskytol ale je zaujímavé, že sa vyskytol pri fotografovaní oboch objektov rovnako. Z času na čas (cca 5 obrázkov z 200) sa objavil efekt svetlého horného a dolného okraja snímky. Oba prípady sú priložené ako ukážka.

Výsledkom krátkeho pozorovacieho testu je snímka asteroidu Bettina, v čase snímania mal jasnosť 13,1mag a planetárnej hmloviny NGC2371 s jasnosťou 11,2mag. Na asteroid som použil 116 30s snímok.

Na NGC2371 som použil 252x30s. 

Anotácia našla drobučké PGC galaxie. Odhadovaná limitná jasnosť objektov je cca 16,5mag.

Po zlepšení ustavenia montáže skúsim snímať maksutovom  a použiť kvalitnejšiu kameru ASI 120MM. Veľkosť poľa je rovnaká no technické parametre má táto kamera výrazne lepšie.

Pridaj komentár