Spracovanie snímky NGC4244

Pred pár dňami mi poslal Peter dáta so snímkou galaxie NGC4244, aby som mu tento obrázok skúsil spracovať. Po štandardnej kalibračnej procedúre však vykazoval obrázok veľké škvrny a čudesné gradienty. Začala teda detektívna práca na zistenie a odstránenie príčiny.

Postupne som teda skladal samostatné snímky, snímky s odpočítaným DF, … až som prišiel k aplikácii flatu a tu vznikol problém. Samotný flat nevykazoval žiadne anomálie, preto som Petra požiadal nech nafotí nové sady a dá si pozor na vnikanie parazitného svetla a rovnomerné pozadie. Nové flaty pomohli, pretože ich aplikáciou vznikol takýto obrázok. Tentoraz neorezaný, aby bolo vidieť aké posuvy v jednotlivých sadách expozícií vznikali.

Peter spomenul, že prvú sadu flatov fotografoval v takej polohe tubusu, pri ktorej mu doň mohlo vniknúť parazitné svetlo od neďalekej pouličnej lampy.

Spracovanie

Tri sady obrázkov dávali celkovú expozičnú dobu 9h a 9m. Toto dávalo nádej, že spracovanie môže priniesť nejaký výsledok aj napriek nie kvalitnej oblohe. Obrázok som najprv orezal tak aby nevadil tmavý pás na spodnom okraji a galaxia sa dostala do stredu poľa.

Ako ďalší krok som spravil odstránenie gradientu a farebné vyváženie. Z nejakých dôvodov nefungovalo pripojenie na servery s databázami, preto som namiesto fotometrického vyváženia použil kalibráciu pomocou galaxie. Ide o pôvodný postup autorov programu PixInsight. Vychádza z predpokladu, že galaxia obsahuje rovnomerné rozloženie hviezd všetkých typov a výsledná priemerná farba galaxie je teda biela. Po kalibrácii vyzeral obrázok nasledovne.

RGB

V tejto fáze som zrovnal váhu RGB kanálov v obraze a vyextrahoval L zložku. Spracoval som samostatne RGB zložku a jasovú L zložku. V ďalšom postupe sa venujeme farebnému obrazu. Doteraz sa jednalo o obraz v lineárnom tvare, t.j.ešte nebola aplikovaná úprava histogramu. Najprv som teda upravil histogram a následne som globálne zredukoval farebný šum. Použil som funkciu MLT s odstránenými vrstvami 1,2, 4 a 8.

Nasledovala saturácia farieb v oblastiach so silným signálom (galaxia, hviezdy). Proces bol aplikovaný cez rozostrenú L masku.

Jasová zložka

V tomto bode som prešiel k L kanálu a venoval sa získaniu detailov v galaxii. Vytvoril som syntetickú PSF funkciu zo vzoriek hviezd v obrázku. PSF (malý obrázok) som aplikoval v procese dekonvolúcie. Samotný proces bol aplikovaný prostredníctvom masky len na galaxiu. Na obrázkoch vidieť stav pred a po dekonvolúcii.

Finálne roztiahnutie histogramu tak aby jasová zložka v RGB obrázku korešpondovala s upravovanou L zložkou.

LRGB kompozícia

Teraz nastal okamih, keď bolo vhodné nahradiť jasovú zložku v RGB obrázku upraveným L kanálom. Na výsledný obraz bola následne použitá operácia erózia pri ktorej boli prostredníctvom masky hviezd jemne zmenšené kotúčiky malých a stredných hviezd.

Keďže po spojení LRGB vynikli drobné nedostatky v podobe zvýšeného zeleného závoja v okraji galaxie, aplikoval som funkciu SCNR na potlačenie zelenej zložky na úroveň 78%.

Napokon bolo aplikované jemné doostrenie pomocou funkcie Unsharp mask. Cez rovnakú masku ako v prípade dekonvolúcie bola táto operácia použitá na galaxiu. Výsledkom je obrázok v ktorom som chcel zachovať farebnú decentnosť a v žiadnom kroku príliš netlačiť na povestnú pílu. Postup možno pomôže niekomu ako inšpirácia pri spracovaní fotografií z OSC kamier resp. fotoaparátov.

Autor fotografie je Peter Pír. Nasnímal 9h9m fotografií fotoaparátom Canon EOS 400Dm cez ďalekohľad SkyWatcher 250/1200.

 

Pridaj komentár