Spracovanie fotografie galaxie M33

Pred pár dňami mi poslal kamarát Patrik Formánek fotografiu galaxie M33. Obrázok bol výborne spracovaný no zdal sa mi trocha menej farebný. Išlo o čisto subjektívny dojem, každému sa môže páčiť iné spracovanie. Dohodli sme sa preto s Patrikom, že skúsim dáta upraviť tak, ako si farebnosť predstavujem. A on nech si vyberie verziu.

Patrik súhlasil so zverejnením svojej fotografie, či presnejšie zverejnením postupu jej spracovania. Tak vznikol tento článok. Opäť sa nejedná ani o jediný ani o dokonalý postup spracovania. Je to len ukážka jednej z mnohých možností.

Postup spracovania

Patrik nafotografoval skutočne pekné dáta. Tu sú technické údaje k snímkam:

RGB: 3x26x5min bin2x2,
Ha: 13x10min bin1x1,
L: 35x10min bin1x1,
TS APO 130/910mm,
HED 80 W 0,85x,
Atik 460EXm,
ZWO planetárne RGB filtre,
Baader UV/IR cut L filter,
Astronomik Ha 6nm

Patrik pripravil dáta tak, že najprv všetky snímky zregistroval k najlepšiemu L snímku. Následne vytvoril sčítaním výsledné farebné kanály. A toto bola sada, s ktorou som pracoval.

Spracovanie som z logických dôvodov rozdelil na jasovú zložku a na farebnú zložku. Jasovú zložku tvoril L kanál. Farebnú zložku tvorili kanály RGB, pričom kanál R bol vytvorený zmiešaním 85% Ha a 15% R kanálov.

Jasová zložka

Jasovú zložku som spracoval tak aby ostali zachované detaily, zlepšil sa kontrast a ostrosť.

L kanálu som najprv upravil úrovne podľa automatického roztiahnutia histogramu.

Cez masku, ktorá aktivovala operáciu len na galaxiu bola aplikovaná operácia LocalHistogramEqualization.

Cez rovnakú masku bola aplikovaná aj operácia na zvýraznenie štruktúr.

Týmto krokom som považoval L kanál za hotový.

Farebná zložka

Prvou operáciou bolo farebné vyváženie snímky a neutralizácia pozadia. Z takéhoto obrázku…

 

…vznikol takýto

Keďže farebná zložka nebola určená na vytvorenie detailov, zredukoval som v nej razantne šum odstránením štruktúr veľkosti 1px a aplikáciou funkcie k-Sigma Noise Thresholding s vysokou hodnotou Threshold.

Tu už som obrázku upravil histrogram. Doterajšie operácie boli robené na lineárnych dátach.

Nasledovalo ďalši zneostrenie aby sa farebný šum čo najviac znížil.

Teraz mohlo prísť razantnejšie farebné nasýtenie. Zo sýtenia som vynechal červenú časť spektra, pretože Ha oblasti boli už dostatočne saturované. Išlo hlavne o ramená a stred galaxie.

Po saturácii sa zvýraznili aj zvyškové zelené odtiene, preto som ich zredukoval funkciou SCNR. Redukcia zelenej bola na úrovni 80%.

Nasledovalo posledné zvýšenie saturácie. Tentoraz nie také silné ale paušálne v celom spektre. Po tomto kroku sa ramená a stred pekne prefarbili.

Spojenie farebnej a jasovej zložky

Farba bola pripravená na spojenie s jasovou zložkou. Po dvoch pokusoch som nastavil ako najvhodnejšie jemné stmavenie pri LRGB kompozícii.

Nasledovalo ešte jemné zredukovanie vinetácie. Vo funkcii Dynamic Background Extraction som zvolil kruhovú symetriu a pri kraji snímky som vybral pár bodov, ktoré podľa mňa najlepšie vystihovali pozadie.

A takto vyzerá výsledný obrázok.

Ešte raz chcem poďakovať Patrikovi za poskytnuté dáta.

Pridaj komentár