Drobné kométy

V rámci príprav na akciu Vrchteplá som poskladal techniku a už pár dní pred začiatkom som skúšal fotografovať kométy viditeľné na nočnej oblohe. Z vybraného pozorovacieho miesta bol obmedzený výhľad, preto som nemohol odfotografovať všetky ciele, ktoré som si pôvodne zaumienil.

Už 26.7. som v rámci testov techniky namieril ďalekohľad na kométu Pons-Brooks. Obrázok je zložený zo 14tich 180s expozícií. pri binovaní 1×1. Kométa má na obrázku zaujímavú komu v tvare písmena U.

Tesne pred samotnou akciou – 10.8. som fotografoval kométu opäť. Ide o 15 expozícií po 180s t.j. v podstate rovnaký čas. Rozdiel približne 2 týždne spôsobil výraznú zmenu jasnosti aj veľkosti kométy. Veľkosť vzrástla, jasnosť poklesla. Tvar komy je však stále veľmi podobný a rozpoznateľný.

Druhou kométou túto noc bola kométa Hartley. Ide o 26 expozícií po 60s. Kométa ma na obrázku zreteľnú komu a malý chvostík.

Nasledujúci deň (noc) 11.8. som fotografoval pole, kde sa mal nachádzať asteroid Comeniana. Asteroid som identifikoval podľa planetária Guide a obrázok poskladal na jeho zdanlivý pohyb po oblohe. Ide o 12 expozícií po 60s. Zaujímavé na tomto obrázku bolo, že bol odfotografovaný takmer presne 26 rokov po jeho objave. Objaviteľmi boli pozorovatelia Leonard Kornoš a Peter Kolény na observatóriu v Modre.

O deň neskôr 12.8. som zopakoval fotografiu kométy Hartley. Toto už bolo fotografované na Vrchteplej. Tentoraz to bolo len 19 expozícií po 60s. Mraky pokazili viacero snímok, preto neboli použité.

Druhou dámou na fotenie bola kométa IRAS (126p) na ktorú sa dostalo 22 expozícií po 60s. Kométa je na obrázku celkom výrazná vďaka zreteľnému chvostu a jasnej kome.

Po návrate z akcie som opäť pokračoval vo fotení komét. 20.8. to bola novoobjavená kométa Nishimura. Jej fotenie bolo mimoriadne obtiažne. Kométa vychádzala krátko pred koncom astronomického súmraku no nad terénne prekážky sa dostala až okolo 4 hodiny ráno. Obrázok je teda výsledkom obtiažneho boja pri spracovaní obrazu kométy medzi konármi stromov. Tentoraz bol volený bining 2×2 kvôli rýchlejšiemu vyčítavaniu obrazu kamerou. Na kométu padlo 13 expozícií po 120s. Boj však stál za to, kométa má krásnu kruhovú komu a jasný ostrý dlhý chvost.

Všetky obrázky boli fotografované kamerou G3 16200, ďalekohľadom newton 300/1200 na montáži EQ8.

Pridaj komentár