Leo triplet a asteroidy

Na Borisovej  fotografii galaxie cez newton 300/1500 sme identifikovali nie práve najlepšiu kresbu optiky. Na diaľku sa problém ťažko diagnostikuje, tak som spísal aspoň inštrukcie a dúfal, že Samo a Boris nejako zvládnu otestovať systém.

Ako som dúfal, tak sa čiastočne aj dialo. Samo spolu s Borisom robili nejaké pokusy. Tu je Samov opis toho večera.

Včera večer sme s Borisom plánovali riešiť problémy s jeho 300mm Newtonom. Rôzne operácie a pokusy stále nevedú k zdarnému koncu odstránenia rôzne rozpitých a neostrých snímkov. Tomáš vypracoval návod ako sa pokúsiť odhaliť skutočnú príčinu problému.  Spočiatku sme počas súmraku  aj trocha experimentovali ale potom s nastupujúcou nocou prišla chuť vyskúšať moju novú kameru ZWO ASI294MM, ktorá aj so sadou LRGB + HA, OIII, SI filtrov driemala od novembra v skrini. Cez newton 130/650 sme zacielili na triplet v Levovi. Noc sa ukázala ako bezmála najlepšia toho roku a celkom sa darilo. Newton tak na svoju chvíľu musí ešte počkať. Montáž síce po poslednej úprave elektroniky statočne predbiehala a pointér len hamoval a hamoval ale nejak to horko ťažko uhamoval a ako taký snímok vznikol. Posielam v prílohe 56x180s cez L filter. Spracovanie veľmi rýchle a jednoduché lebo som po asi aj vyše ako pol roku suchôt mantavý.

Popri tom sme skúšali aj nový Adventurer GTI na ktorom bude zarezávať Jarka. Montáž sme ako tak skrotili a bude to chcieť trocha drobných modifikácií na fotoaparáte resp. optike pretože ťažký objektív sa pod svojou vlastnou váhou pri pohľade do zenitu na M51 postupne zasúval a obrázky sú preto rozostrené. Však snáď sa s niečim skúsia spoločne s Borisom pochváliť aj oni.

A toto je obrázok, ktorý spravil Samo svojou novou kamerou.

Leo triplet – Autor fotografie: Samo Toman.

Keďže fotografia bola robená blízko ekliptiky, pozrel som si oblasť v planetáriu. Bol som zvedavý či sa v poli nachádzajú nejaké asteroidy. A skutočne v poli ich bolo niekoľko (aspoň teoreticky). Ostávalo ich len identifikovať. Samo to skúsil sčítaním všetkých obrázkov cez funkciu max. Ale od tohto som si veľa nesľuboval. Niektoré asteroidy boli veľmi slabé a pri sčítaní mohli zaniknúť v pozadí. Preto som si vypýtal od Sama 6 obrázkov a funkciou blink som si vyvolal ich pohyb medzi hviezdami. Potom to chcelo len pozerať na správne miesta a dúfať, že tam budú.

Napokon sa teda podarilo identifikovať 6 kúskov. Na nasledujúcich animáciách sú zoradené od najjasnejších. Ak to bolo možné, tak je asteroid umiestnený v strede obrázku. Môžete si skúsiť identifikáciu.

Turandot 15.3mag

Amytis 17.2mag

Bellqvist 18.3mag

deVillegas 18.5mag

39616 18.6mag

A cenu „duch večera“ vyhráva kúsok s jasnosťou 19.6mag

Thiagoolson 19.6mag

 

Pridaj komentár